Reglement

Een sudokku puzzel wordt gespeld op een raster dat uit 9 x 9 vakjes bestaat, verdeeld in 9 rijen (horizontaal) en 9 kolommen (verticaal) en gegroepeerd in 3 x 3 blokjes.

In elke rij, elke kolom en elk blokje (met 9 vakjes elk) moeten de cijfers van 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo'n manier dat in elke rij, elke kolom en elk blokje de cijfers één keer voorkomen.

 

Aan het begin van het spel zijn enkele cijfers in een aantal vakjes ingevuld. Het doel is dat alle lege vakjes met de getallen van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Hoe meer cijfers in het sudoku-raster aan het begin van het spel ingevuld zijn, hoe gemakkelijker de sudoku puzzel is. De moeilijkere sudoku puzzels hebben aan het begin van het spel alleen een paar ingevulde cijfers en de moeilijkste puzzels hebben slechts 17 cijfers.

Er is slechts één voorwaarde – Elke rij, elke kolom en elk kleine 3x3-blokje moet op het einde van het spel alle cijfers van 1 tot en met 9 bevatten. Elk van deze cijfers kan slechts één keer in een rij, kolom of blokje voorkomen.

 

In een rij, kolom of blokje van het raster moet elke cijfer slechts één keer voorkomen.


✓Juist

✗Verkeerd

Op Internet kan men veel informatie vinden over de technieken voor het oplossen van sudoku. Hier zullen we niet alle technieken voor het oplossen van sudoku voorstellen. We geven je alleen een eerste richtlijn. Tijdens het oplossen kan iedereen de technieken bepalen die hij bij het oplossen leuk vindt.

Herhaal geen cijfers

Zoals je kunt zien in het blokje linksboven (in blauw) zijn er al 7 van de 9 vakjes ingevuld. De enige cijfers die in dit blokje ontbreken, zijn 5 en 6. Door te zien welke cijfers in het betreffende blokje, de rij of de kolom ontbreken, kunnen we een eliminatie- en deductieproces gebruiken om erachter te komen welke cijfers in de lege vakjes ingevuld moeten worden.

In het vakje linksboven zien we bijvoorbeeld dat 5 en 6 ingevuld moeten worden om het blokje te voltooien, maar na het controleren van de aangrenzende rijen en kolommen weten wij niet welke cijfer in welk vakje ingevuld moet worden. Dat wil zeggen dat we het blokje linksboven moeten negeren en we moeten proberen een ander deel van het raster in te vullen.

 

Probeer niet te raden.

Sudoku is een spel dat op de logica gebaseerd is, dus probeer niet om de oplossing te raden. Als je niet weet welk cijfer in welk vakje ingevuld moet worden, blijf dan de andere vakjes van het raster te bekijken totdat je een vakje vind waarin je een cijfer kan invullen. Geen haast. Om sudoku puzzels te kunnen oplossen, heb je geduld, inspiratie en onderscheidingsvermogen van paterna nodig en niet geluk en intuïtie.

Gebruik een eliminatieproces

Wat betekent het om een "eliminatieproces" te gebruiken tijdens het oplossen van een sudoku puzzel? Voorbeeld: In het sudoku-raster (hieronder) ontbreken slechts enkele cijfers in de linkerkolom (in blauw): 1, 5 и 6.

Een manier om erachter te komen welk cijfer in welke kolom ingevuld moet worden, is het "eliminatieproces" door te controleren welke cijfers al in de overige vakjes ingevuld zijn, omdat er in elke rij, elke kolom en elk blokje de cijfers één keer kunnen voorkomen.

In dit geval zien we snel dat het cijfer 1 in het blokje linksboven en in het bovenste blokje in het midden voorkomt (cijfers in rood). Dat wil zeggen dat het cijfer 1 slechts in een bepaald vakje ingevuld kan worden en wel in het groene vakje. Het eliminatieproces wordt op deze wijze toegepast. Kijk welke vakjes vrij zijn en welke cijfers ontbreken en vervolgens door deductie op basis van de posities van de cijfers in het raster, kan je bepalen welke cijfers in welke vakjes ingevuld moeten worden.

De sudoku-regels zijn over het algemeen niet ingewikkeld, maar het spel heeft eindeloze varianten met miljoenen verschillende combinaties en een grote verscheidenheid aan moeilijkheidsniveaus. Dit alles is echter gebaseerd op eenvoudige principes met behulp van de cijfers van 1 tot en met 9 waarmee de lege vakjes op grond van de logica ingevuld moeten worden. In elke rij, elke kolom en elk blokje kunnen de cijfers één keer voorkomen.